· март , 2014

Накратко относно Близък изток и Северна Африка от март , 2014