Специално отразяване

В тези страници, ние обобщаваме специално отразяване на Global Voices относно важни събития през блогове и гражданска журналистика от цял свят. Ако имате предложения за нови страници, свързани със събития, нуждаещи се от специално отразяване, свържете се с нас.

Иран през очите на ирански журналисти и писатели в чужбина

A series of interviews with Iranian “bridge figures” who are passionate about explaining their often misunderstood country to the world.