Контакт

Ние разчитаме на вас, нашите читатели, да ни помогнете да разберем за вълнуващи истории и блогове по целия свят. Има ли нещо извънредно, което се случва и мислите, че трябва да го включим в Global Voices? Моля да ни уведомите.

Ние сме винаги на разположение за запитвания от медиите и реагираме бързо, когато работите с крайни срокове. Съобщенията, получени чрез този формюляр за контакт, се изпращат директно до личните имейл адреси на редакторите.

Смятате ли да станете доброволец?

Пишете ни!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Благодарим ви!

Stichting Global Voices
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
The Netherlands