Манифест

Ние вярваме в свободата на словото: в защита на правото да се говори – и правото да се слуша. Ние вярваме в универсалния достъп до инструментите на речта.

За тази цел, ние се стремим да се даде възможност на всеки, който иска да говори, да има средства да говори и всеки, който иска да чуе тази реч – средствата да бъде чут.

Благодарение на нови инструменти, думите вече не е необходимо да се контролират от тези, които притежават средствата за публикуване и разпространение, или от правителства, които биха ограничили мисълта и комуникацията. Сега, всеки може да владее силата на пресата. Всеки може да разкаже своите истории на света.

Ние се стремим да градим мостове между бреговете, които разделят хората, така, че те да се разбират по-пълноценно. Ние се стремим да работим заедно по-ефективно и да действаме по-мощно.

Ние вярваме в силата на директната връзка. Тази между лицата от различни светове е интимна, политическа и мощна. Ние вярваме, че разговор отвъд границите е от съществено значение за едно бъдеще, свободно, справедливо, проспериращо и устойчиво – за всички граждани на тази планета.

Докато ние продължаваме да работим и да говори като личности, ние също така се стремим да определим и популяризираме нашите общи интереси и цели. Ние даваме дума да уважаваме, да подпомагаме, да учим, да се поучим и да се слушаме един друг.

Ние сме Global Voices.