· март , 2013

Накратко относно Близък изток и Северна Африка от март , 2013