· септември , 2015

Накратко относно Близък изток и Северна Африка от септември , 2015