· март , 2017

Накратко относно Близък изток и Северна Африка от март , 2017