· май , 2015

Накратко относно Близък изток и Северна Африка от май , 2015