Живеем по-дълго, но не всеки живее по-здравословно

Инфографика, показваща промените в лошото здраве, които се очакват в Южна Америка. Използвано с разрешение.

Medigo, специализирана в здравето платформа, която свързва пациенти с лекари, направи сравнително глобално проучване за продължителността на живота.

Като цяло, хората живеят по-дълго от когато и да е било. В почти всяка държава на планетата се наблюдава повишаване на продължителността на живота от началото на 21 век, като на световно ниво през 2015 година средната продължителност достигна 71,4 години. Но все пак съществуват големи разлики в продължителността на живота между и вътре в нациите като цяло. В Европа и Северна Америка средната продължителност е 73 години, в Океания е 71, в Латинска Америка е 70, в Азия 61, а в Африка е само 55 години.

Medigo извършиха свой анализ и зададоха въпрос:

Световната здравна организация потвърждава, че живеем по-дълго, но живеем ли по-здравословно?

Здравословна продължително на живота или HALE, е индекс, който СЗО използва, за да измерва колко години може да се очаква да живее един човек, докато поддържа своя здравословен начин на живот. Определян от различни фактори като здравеопазване, хигиена, войни и други, HALE продължава да не успява да отчита насилствената смърт. Този рейтинг отбеляза подобрения през последните години.

Продължителността на живота се повиши с пет години между 2000 и 2015 година, което е най-бързото повишаване от 1960-те години. Този показател спадаше през 1990-те, когато продължителността на живота спадна в Африка заради СПИН и в Източна Европа след колапса на Съветския съюз.

Използвайки инфографики, Medigo предлага алтернатива за измерване на глобалното здраве, което нарича “Лоши години за здравето”, показвайки промените на световно ниво от 2000 насам.

Инфографики, които показват промените по време на лошите години за здравето и кое може да се очаква. Използвано с разрешение.

В кратът разговор с “Глобални гласове”, Джулия Гутерер, маркетинг мениджър в Medigo, обясни разликата между традиционното измерване на СЗО и “Лошите години”, което те предлагат:

По принцип, ние приемаме общата продължителност на живота, което показва само колко се очаква да живеем и се определя от раждането и не изчисляваме продължителността на здравословния начин на живот в действителната продължителност на живота. След като направихме това, видяхме средната сума от години, които може да се очаква някой да живее с лошо здраве: Лошите години за здравето”. Това са годините, в които живеем с болести и увреждания.

Можете да видите всички инфографики на Medigo на техния сайт.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..