Накратко относно Океания

Обет за опазване на природата вече полагат всички посетители на островите Палау

Деца на Палау, аз полагам този обет: като ваш гост да опазвам и защитавам вашия красив и неповторим островен дом.

Австралийска телевизия печели първа награда за местна журналистика