Швейцария: Основен доход за всички

Всички препратки са към текстове на френски, освен ако изрично е посочен друг език.

Инициатива за създаване на нов федерален закон, известен като “безусловен основен доход” бе официално въведенa в Швейцария през април т.г. Идеята се състои просто от даването на месечен доход на всички граждани, който не е свързан нито с приходи, нито с работата, и генерира коментари из швейцарската блогосфера.

В рамките на швейцарското законодателство, всеки гражданин може да предложи популярни инициативи: става въпрос за система на пряка демокрация, която дава възможност на гражданите да изискват законодателна промяна на федерално или конституционно ниво. Ако инициативата за въвеждане на основен доход събере повече от 100 000 подписа преди 11-ти октомври, 2013 г., Федералното събрание е задължено да я разгледа и — ако инициативата е преценена като правдоподобна, — да свика референдум.

Швейцарски франкове, Джим (CC BY-NC-SA 2.0), Flickr.
Швейцарски франкове, Джим (CC BY-NC-SA 2.0), Flickr.

В блога си, Паскал Холенгвен разяснява:

L'initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel » propose d'inscrire dans la constitution fédérale « l'instauration d'une allocation universelle versée sans conditions » devant «permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique ».

La loi règlerait le financement et fixerait le montant de cette allocation (les initiants la situent à 2000-2500 francs par mois, soit, grosso modo, le montant maximum de l'aide sociale actuelle, mais n'inscrivent pas ce montant dans le texte de l'initiative). Le revenu de base est inconditionnel : il n'est subordonné à aucune contre-prestation. Il est universel (tout le monde le touche) et égalitaire (tout le monde touche le même montant). Il est individuel (il est versé aux individus, pas aux ménages).

Il n'est pas un revenu de substitution à un revenu ou un salaire perdu. En revanche, il remplace tous les revenus de substitution (assurance chômage, retraite, allocations familiales, allocations d'étude, rentes invalidité) qui lui sont inférieurs. Comment le financer? Par l'impôt direct sur le revenu et la fortune, par l'impôt indirect sur la consommation (la TVA), par un impôt sur les transactions financières, et surtout par le transfert des ressources consacrées au financement de l'AVS, de l'AI, de l'aide sociale et des autres revenus de substitution inférieurs au montant du revenu de base.

В основата на инициативата “за безусловен основен доход” стои предложението за “създаването на безусловна универсална помощ”, която да бъде записана във Федералната конституция и която “ще позволи на цялото население да води достойно съществуване и да участва в обществения живот”.

Законът ще се занимае с финансирането и определянето на размера на помощите; предлагащите инициативата споменават около 2 000-2 500 швейцарски франка на месец (2 200 — 2 700 щатски долара), което е приблизително същото като максималната социална осигуровки, но това не е влкючено в съдържанието на инициативата. Основният доход не идва с никакви предварителни условия: не е обект на какъвто и да е начин на изследване. Той е универсален (всеки ще го получи) и егалитарен (всеки ще получи същата сума). Също така е личен (ще се изплаща на лица, а не на домакинства).

Това не е доход, който да замени неполучена заплата. Напротив, той замества всички нискостоящи обезщетения (безработица, пенсии, семейни надбавки, студентски стипендии, помощи за инвалиди). Как ще бъде финансиран? Чрез прякото данъчно облагане на доходите и богатството, косвеното данъчно облагане върху потреблението (ДДС), облагане на финансовите транзакции и, най-вече, чрез преразпределение на ресурси, които понастоящем са разпределени за финансиране на държавните пенсии и помощи за безработните, социални осигуровки и други социални грижи, по-малки от размера на основния доход.

В своя блог, Фред Юбльор изразява гледна точка:

Le truc important, c’est que ce revenu est fixé pour toutes et tous sans qu’il n’y ait de contrepartie de travail ; oui, un revenu sans emploi. Cela peut choquer. Mais dans le fond c’est une idée parfaitement défendable. D’une part, on lutte ainsi contre la pauvreté et la précarité, plus besoins d’aides sociales en complément de revenus autres et des dizaines d’aides différentes et complexes à mettre en œuvre. Ce revenu inconditionnel est également un bon point pour l’innovation et la création. (…) On est aussi dans un nouveau paradigme qui peut effrayer les capitalistes acharnés : libérer l’Homme du travail et lui rendre son statut d’homo sapiens prévalant à celui d’homo travaillus qui a tellement cours dans notre société.

Важното нещо е, че тези приходи са фиксирани за всеки, без да има изискване да са работещи; точно така, това е доход, без работа. Това може да изглежда шокиращо, но в основата си е напълно защитима идея. От една страна, се борим срещу бедността и несигурността, вече няма да е необходимо да има социална осигуровка, която да повишава други доходи, както и десетки различни и тромави помощи. Този безусловен доход е също добър за иновациите и творчеството. (…) Също така правим промяна на образеца, която закостенялите капиталисти може да счетат за тревожна: освобождението на работника, връщането обратно на статута му като Homo sapiens вместо този на Homo rabotikus, който властва в нашето общество [Бел. ред.: Homo rabotikus е игра на думи описваща човека, който прекарва най-голямата част от времето си в работа].

Мартуф определя редица аргументи в полза на един основен доход, както е показано тук:

Човешките причини за работа, от freeworldcharter.org чрез active rain и адаптирано от Мартуф на Френски, с посзволение за използване в други статии.
Човешките причини за работа, от freeworldcharter.org чрез active rain и адаптирано от Мартуф на Френски, с посзволение за използване в други статии.

Тази нова представа за света е проучена най-вече в хелветико-немския филм Основен доход: културен тласък, от Енон Шмид и Даниел Хани, двама от осемте швейцарски основателите на инициативата:

“И какво ще правите с основения доход?”

На сайта на BIEN-Suisse, швейцарският клон на глобалната мрежа с призив а за основен доход (англ.), Интернет потребителите бяха запитани следния въпрос:

Voilà, ça y est, vous l'avez. Chaque mois vous recevez 2500 francs sans condition. Dites-nous en quoi votre vie a changé. Dites-nous ce que vous faites de votre temps. A quoi vous consacrez votre vie ?

Та ето на. Получавате 2 500 швейцарски франка всеки месец, без условия. Кажете ни как животът ви ще се промени. Кажете ни как ще прекарвате времето си. На какво ще посветите живота си?

Отговорите са различни. Антоан ще основе ресторант, Гаетан — ферма. Рено ще се посвети на музика:

Mon premier projet serait de finir et de tenter de produire un instrument de musique que je suis en train de créer. Parallèlement à ça je proposerais des cours d'utilisation de mon instrument de musique préféré et peu connu dans la région

Първият ми проект ще бъде да завърша музикален инструмент, който съм в процес на създаване и ще опитам да го пусна в производство. В същото време бих предлагал уроци за това как да се свири на любимия ми музикален инструмент, който не е добре познат в този регион.

Потребителят Херфу70 би приоритизирал семейството си:

Je suis Père de famille (3 enfants – 6-11-14 ans) et suis le seul salairé de la famille. Disposer d'une revenu de base me permettrait de consacrer plus temps à mes enfants. Mon épouse pourrait également avoir une activité autre que celle qu'elle occupe dans le foyer, ce qui lui permettrait de plus s'épanouir.

Баща съм (3 деца – 6, 11 и 14 години) и съм единствения работещ в семейството. Да имам един основен доход би ми позволило да отделя повече време за децата си. Съпругата ми също ще бъде в състояние да направи нещо, извън грижите за нашия дом, което ще й позволи да живее по-пълноценно.
Афиш от инициативата Афиш от инициативата “Основен и безусловен доход”

Във Facebook, привърженици на инициативата за основния доход стартираха конкурс, наречен “звезда за цял живот”. Посетителите на сайта са поканени да се заснемат, сякаш са осъдени на доживотен.

Основен доход ще “направи повече вреда, отколкото полза”
Но не всички са убедени от тази идея. Според Жан-Кристоф Шваб, член на Долната камара на представителите на Швейцария, социалистите не трябва да подкрепят предложението, което той смята, че ще “направи повече вреда, отколкото полза и ще бъде катастрофа за работниците и служителите”. Той даде следното обяснение в блога си:

Les partisans du revenu de base prétendent que ce revenu doit « libérer de l’obligation de gagner sa vie » et entraînerait la disparition des emplois précaires ou mal payés, car, puisque le revenu de base garantit le minimum vital, plus personnes ne voudra de ces emplois. Or, c’est probablement le contraire qui se produirait. Comme ces faibles montants ne suffiront pas à atteindre le premier objectif de l’initiative, à savoir garantir des conditions de vie décentes, leurs bénéficiaires seront obligés de travailler quand même, malgré le revenu de base. La pression d’accepter n’importe quel emploi ne disparaîtra donc pas.

Поддръжниците на основния доход твърдят, че той трябва “да освободи хората от задължението да си изкарват прехраната” и да доведе до изчезването на нестабилна или ниско платена заетост, защото, понеже този основен доход гарантира минималната работна заплата доживот, никой няма да иска тези работни места. Това е повече от вероятно да доведе до обратен ефект. Тъй като ниското ниво на изплащания няма да бъде достатъчно за задоволяване на основната цел на инициативата, а именно да се осигури достоен стандарт на живот, получателите ще бъдат задължени да работят така или иначе, въпреки основния доход. Натиск да се приеме всяка налична работа няма да си отиде.

Той добави:

Enfin, le revenu de base inconditionnel aurait pour grave défaut d’exclure définitivement bon nombre de travailleurs du marché du travail (dont on nierait alors le droit au travail): ceux dont on ne jugerait pas la capacité de gain suffisante (p. ex. en raison d’un handicap, de maladie ou de faibles qualifications) n’auraient qu’à se contenter du revenu de base.

Накрая, най-лошото от всичко е, че безусловен основен доход изключва завинаги голям брой работници от трудовия пазара (като отрича правото им да работят): тези, които се определени, че имат недостатъчен потенциал за печалба (например поради инвалидност, болест или липса на квалификациите) просто ще трябва да се задоволяват с основния доход.

Неговият анализ е спорен, както се вижда от поредицата коментари под постинга. От френска гледна точка, Джеф Рено обясни защо левицата се противопоставя на безусловен основен доход:

La gauche de la fin du 19è et du 20è siècle s’est forgée autour de la valeur travail et la défense des travailleurs. Ce combat se retrouve dans la défense persistante du salariat et de son St. Graal, le CDI, alors même que ce “statut” ne concerne plus qu’une minorité de personnes.

Левицата от края на 19-ти и от 20-ти век беше изфабрикувана на база ценностите на работа и защита на работниците. Тази борба е центрирана около безкрайната защита на работника и на неговия Свети Граал, договори с неограничена продължителност, докато този “статут” се прилага само към малцинство.

Със стартирането на инициативата, Юбльор се надява, че голям обществен дебат ще се развие в Швейцария:

Ce sera au moins la porte ouverte à un grand débat de société et l’occasion de réfléchir à ce que l’on veut et à quelle vie on aspire. Ce système d’allocation universelle (ou autres noms), ça fait un moment que je le suis, je me souviens qu’on en avait parlé dans des cours sur la précarité et le lien social il y a une dizaine d’années à l’université. Le principe est franchement séduisant et mérite qu’on s’y arrête.

Quand on voit le monde que nous donne le système capitaliste et productiviste actuel, on peut bien se prendre à rêver d’autre chose, d’un monde laissant plus de chances à chacune et chacun.

Това поне ще отвори врати за голям обществен дебат и за шанса да се разсъждава върху това, което искаме и към какъв начин на живот се стремим. От известно време следя идеята за универсална система за помощи (наред с други имена). Спомням си, че се говореше за това преди десет години в университет, в лекциите за нестабилност и социални връзки. Идеята е, честно казано, много съблазнителна и заслужава наблюдение отблизо.

Когато погледнете света, създаден от текущия капиталистически продукционен модел, лесно бихте се озовали в ситуация, в която копнеете за нещо друго, за свят, който дава на всеки по-добър шанс.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..