May 11, 2012

Накратко от May 11, 2012

Гърция: Запалиха Олимпийския огън в древна Олимпия

Швейцария: Основен доход за всички

Една инициатива за установяване на нов федерален закон в Швейцария, осигуряващ основен доход на всички граждани независимо от това дали имат работа или са безработни,...

Иран: Правителството забранява “чуждестранни” имейл услуги