Това са бежанците от Качин, Северен Мианмар

myanmar Kachin IDPs

Снимка на млади вътрешноразселени лица в Мичина. Снимката е предоставена от Facebook страницата Rangoon Revealed (Лицето на Рангун).

Група тинейджъри в Мианмар са създали Facebook страница, където споделят историите на жители на щата Качин, които са били принудени да се разселят заради войната.

Тинейджърите, които администрират страницата Rangoon Revealed, посетиха лагерите за вътрешноразселени лица в град Мичина, щата Качин, намиращ се в северен Мианмар, за да повишат осведомеността за критичното положение на местните жители и да доставят хуманитарни помощи.

Рангун е старото име на град Янгон, главен градски център в страната. Фейсбук страницата се прочу с това, че документира живота на oбикновените жители на Янгон. Миналият месец, групата създатели на Facebook страницата обявиха, че ще  посетят лагерите в Качин, за да наблюдават ситуацията с разселените в резултат на подновената гражданска война в северен Мианмар хора.

Според службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), в момента над 100 000 души живеят във временни лагери, което е в резултат на дълго продължаващия военен конфликт между Организацията за качинска независимост (ОКН) и мианмарското правителство. Въоръжените удари започнаха през юни 2011. Миналия месец (бел. юли 2015), групи за помощ докладваха, че ситуацията на много от разселените се влошава, заради намалените финансовите помощи. Това вдъхновило младите доброволци от Rangoon Revealed да организират хуманитарна визита.

Преди пътуването те успяват да наберат 2000 щатски долара. В публикация във Facebook, информират обществото и своите донори, че парите ще бъдат използвани за над 1000 ученика от три лагера.

По-долу ще видите някои качински жители, интервюирани от Rangoon Revealed:

myanmar Kachin IDPs (2)

Снимка предоставена от  Facebook страницата Rangoon Revealed.

What's your happiest moment in your life?

There are no happy moments here in the IDP camp. We are all struggling to live and we are always busy with our lives. I am from Sama province, Ja Pu village. When the war broke out, almost all the villagers from our village as well as the villages nearby fled to places where the war hasn't reached. But my husband…

Кой е най-щастливия момент от живота ти?

- Тук в лагера няма щастливи моменти. Непрестанно се борим да оцелеем и сме заети с живота си. Аз съм от провинцията Сама, село Жа Пу. Когато войната избухна, почти всички жители на селото ни избягаха към места, до където войната не беше достигнала. Но не и съпругът ми…

 

myanmar Kachin IDPs (3)

Снимка предоставена от Facebook страницата Rangoon Revealed.

I'm attending 10th grade right now. I've been going to school on and off lately. I have to help out here in the camp as well so I don't have much time….

 

В момента съм в 10-ти клас. Напоследък не ходя редовно на училище. Трябва да помагам и тук, в лагера, така че не ми остава много време….

myanmar Kachin IDPs (5)

Снимка, прдоставена от Facebook страницата Rangoon Revealed.

I have been volunteering here for 3 years. Well, I'm not alone. It's me and a friend of mine. We aren't IDPs but we have been staying here in this camp (Mi Na) since the first year. There are people from a lot of villages, you know? So sometimes when they get on bad terms with each other, I have to be the one who solves their conflicts. I am like a facilitator…

 

Тук съм доброволец от три години. Е, не съм сам. С още един приятел сме. Не сме разселени, но сме в този лагер (Ми На) от първата година досега. Знаеш ли, има хора от много села. Затова и когато възникне конфликт между жителите им, аз съм този, който разрешава конфликтите им. Нещо като миротворец.

myanmar Kachin IDPs (6)

Снимка, предоставена от фейсбук-страницата Rangoon Revealed.

What's your happiest moment here?

When we all gather around on Sundays at church. Also on evenings like this, when my neighbors, children, and I gather and just talk about our daily lives and the daily struggles here. It helps us forget the problems we are facing in the big picture. It helps us distract ourselves from the war that's going on…

Кой е най-щастливия ти момент тук?

- Когато в събота всички се съберем в църквата. Също и вечерите като тази, когато съседите, децата ми и аз се събираме и просто си говорим за неща от ежедневието и проблемите, пред които сме изправени тук. Това ни помага да забравим за по-големите проблеми. Помага ни да се отдалечим мисловно от войната, която бушува дори и в този момент…

Rangoon Revealed споделиха за Global Voices, че през следващите седмици ще добавят нови и нови истории. Останете на линия!

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..