Полша: “Манифест на Уеб-хлапетата”

Всички линкове водят към сайтове на английски, освен ако изрично е посочен друг език.

Написан от полския фотограф и поет Пиотр Черски (полски) (виж в Уикипедия биографията му на полски език), “Манифестът на Уеб-хлапетата” се публикува на много други езици в интернет, откакто излезе в регионалния полски ежедневник “Dziennik Baltycki”  на 11-ти февруари 2012 г.

Манифестът изразява чувството за общност на цяло едно поколение, родено покрай възникването на глобалната мрежа. Той също прокламира влечението на младите хора по цял свят към появилата се автентична глобална култура и жаждата им да участват в разпространението на културни блага, отвъд деспотично наложените правни или географски граници.

Според Черски, манифестът е доказателството за желанието на това поколение да се дистанцира от властовите отношение, наследени от официалните авторитети:

Пиотр Черски, авторът на "Манифест на Уеб-хлапетата". Снимка от неговия блог (CC 3).

Пиотр Черски, авторът на "Манифест на Уеб-хлапетата". Снимка от неговия блог (CC 3).

Nie ma w nas tej wynikającej z onieśmielenia pokornej akceptacji, jaka cechowała naszych rodziców – przekonanych o nadzwyczajnej wadze spraw urzędowych i odświętnym charakterze interakcji z państwem. Nie czujemy tego respektu, który brał się z odległości między samotnym obywatelem, a majestatycznymi szczytami „władzy”, majaczącymi gdzieś pośród mgieł.

Няма в нас тези следи на смирено и покорно съгласие, проявявано от нашите родители, които били убедени, че административните въпроси са от най-голямо значение, и които смятали взаимодействието с държавата като нещо, което трябва да се отпразнува. Вкоренени в разликата между самотните граждани и величествените висоти, където пребивава управляващата класа, едва видима през облаците, ние не изпитваме респект.

Това поколение противостои на институционалните регулации от групи с частен интерес и на контрола от  тези групи, упражняван над личната информация и основните културни блага. Това поколение изразява също и нуждата си от прозрачност, свобода и “истинска демокрация”:

Być może nie nazwaliśmy tego dotąd, być może jeszcze sami nie zdajemy sobie z tego sprawy – ale tym, czego chcemy, jest chyba po prostu prawdziwa, realna demokracja. Demokracja, o której być może nie śniło się nawet waszym publicystom.

Може би ние все още нямаме име, може би ние все още не сме напълно наясно , но аз считам, че това, което искаме е истинска, автентична демокрация. Демокрация, която, може би, е много повече мечтана, отколкото журналистите си мислят.

Това искане е по-актуално отвсякога в рамките на опозицията срещу споразумението АСТА, където риска от намаляване на свободата се възприе като твърде краен, особено в Източна Европа (френски).

Този манифест и реакциите, които той подбуди навсякъде по света за толкова малко време, са доказателство, че исканията за свобода, демокрация и прозрачност са въпроси, вълнуващи дълбоко нашите общества. Тези искания се изразяваха от тези, които днес са главните защитници на глобализацията, и тези, които ще бъдат най-критичните граждани в мрежата през следващите десетилетия. Светът се променя, няма съмнение в това.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..