Египет: Разочарование от първия президентски дебат

Този постинг е част от специалното ни покритие за Изборите в Египет 2011/12

Всички препратки са към текстове на английски, освен ако е посочен друг език.

На 10-ти май т.г., хора от целия регион и отвъд него проследиха с жив интерес първия телевизионнен президентски дебат в Египет, провел се между двама кандидати за президент Амр Муса и Абдел Монем Абул Фотух.

Все пак това не е първият президентски дебат в арабския свят: последния такъв беше през 2007 година в Мавритания, между Сиди Улд Шейх Абдаллахи и Ахмед Улд Даддах.

Дебатът продължи три часа с модератори известните журналисти Юсри Фуда и Мона Ел-Шазли. Излъчен бе по египетските частни канали ONTV и Dream TV — иронично, не по националната телевизия. Потребителите в Twitter пускаха съобщения относно дебата с хаштага #monazarat.

Двамата кандидати се здрависват. Снимка от @SultanAlQassemi

Двамата кандидати се здрависват. Снимка от @SultanAlQassemi

Началото на дебата първоначално бе отложено заради градския трафик. Репортерът от CNN Бен Уедеман туитва саркастично:

@bencnn: Aboulfotouh arrival at debate delayed by #cairotraffic? No matter who is running, #cairotraffic always wins. #monazarat #Egypt

Пристигането на Абулфотух на дебата забавено от #cairotraffic [пътния трафик в Кайро]? Няма значение кой се състезава #cairotraffic винаги побеждава. #monazarat #Egypt

Мнозина коментираха дългите реклами, пуснати преди дебата и по време на почивките. Робърт Макей, репортер и редактор в Ню Йорк Таймс, туитва:

@RobertMackey: Don't know if this #monazarat has inspired Egypt to buy into democracy, but the barrage of ads did just motivate me to buy a Twix.

Не знам дали този #monazarat вдъхновява Египет да инвестира в демокрация, но потопа от реклами ме мотивира да инвестирам в един Twix.

На кандидатите бяха задавани въпроси по различни теми като човешки права, планове за здравеопазването, икономика, външни отношения, шериат и ролята на армията. Те бяха запитани също така и за тяхното финансово и здравословно състояние. Египтяни и араби от региона заедно туитваха отговорите на кандидатите.

Първият въпрос бе по отношение на визията им за Египет; техните отговори бяха пускани в Twitter от коментатора от ОАЕ Султан Ал-Касеми и египтянката Далия Еззат:

@SultanAlQassemi: On vision for Egypt – Amr Moussa: A constitutional state that leads the region & serves expectations of its people + Sharia #monazarat

По отношение на визията за Египет – Амр Муса: конституционна държава, която служи очакванията на своите хора + шериат #monazarat

@DaliaEzzat_: Abuel Fottouh : bread, freedom, dignity and social justice. He's basically repeating the slogans of the revolution #Monazarat

Абул Фотух: хляб, свобода, достойноство и социална справедливост. Той основно повтори лозунгите на революцията #Monazarat

Блогърът Ияд Ел-Багдади обобщи техните приоритети:

@iyad_elbaghdadi: Abulfutouh vs. Mousa: The first puts democracy, sharia and then security; Mousa puts security, democracy, Islam. #Monazarat

Абулфотух срещу Муса: първият поставя демокрация, шериат и след това сигурността; Муса реди сигурност, демокрация, ислям. #Monazarat

Колкото до начина, по който те гледат на събитията на Абасия, отговорът на Амр Муса беше туитнат от Султан Ал-Касеми:

@SultanAlQassemi: On Abbaseya events – Amr Moussa: I didn't wait until I become president, I made calls & demanded police intervene #monazarat

За събитията на Абасия — Амр Муса: Не чаках да стана президент — проведох телефонни разговори и поисках полицията да се намеси #monazarat

Но Абул Фотух имаше по-силен отговор, туитнат от египетския блогър Басем Сабри:

@Bassem_Sabry: Fotouh: If I were president, the Abbasiyya events would not have happened at all, would protect right to protests and sit ins – #Monazarat

Фотух: ако аз бях президент, събитията на Абасия въобще нямаше да се случат, бих защитил правото на протести и седящи стачки #Monazarat

Относно Израел, Абул Фотух имаше ясен и силен отговор, туитнат от египетския професор Раша Абдуллах:

@RashaAbdulla Aboul Fotouh: Israel is an enemy, with 200 nuclear heads and history of occupation and violations #monazarat

Абул Фотух: Израел е враг с 200 ядрени глави и история на окупация и нарушения #monazarat

Муса, от друга страна, имаше по-малко конфликтен и по-дипломатичен отговор, отказвайки да уточни дали смята Израел за враг:

@iyad_elbaghdadi: Mousa: I call for reviewing our treaty with Israel, but insist on a two-state solution. #Monazarat

Муса: призовавам да се преразгледа нашия договор с Израел, но настоявам за двудържавно решение #Monazarat

Накрая, попитани защо гласоподавателите трябва да изберат тях, те отговориха така:

@SultanAlQassemi: AF: elect me because: I bring people from all backgrounds together. Don't elect Moussa because: he didn't stand by the revolution #Monazarat

Абул Фотух: изберете ме, защото: с мен са хора от всички социални прослойки. Не избирайте Муса, защото: той не застава зад революцията #Monazarat

@ahauslohner: Moussa: Elect me because I'm experienced and I've proven myself. #Egypt is in crisis & it needs an experienced statesman. #monazarat

Муса: изберете ме, защото имам опит и съм се доказал. Египет е в криза и се нуждае от опитен държавник. #monazarat

Всеки един от двамата кандидати се концентрира върху спорните страни на противника си. Муса, който беше външен министър при Мубарак и бивш главен секретар на Арабската лига, обвини Абул Фотух, че е дългогодишен член на Мюсюлманските братя, докато Абул Фотух го контрира с коментар, че [Муса] е част от сваления режим.

Ияд Ел-Багдади и Далия Еззат обобщават силните страни и аргументите на кандидатите:

@iyad_elbaghdadi: Abdulfutouh playing on his ability to unite everyone behind the revolution; Mousa playing on his past experience. #Monazarat

Абулфотух залага на способността си да обедини всички зад революцията; Муса се опира на своят минал опит. #Monazarat

@DaliaEzzat_: The debate in a nutshell : you're Ikhwani! [member of the Muslim Brotherhood] Is that right? Well you're felool [a remnant of the former regime] and part of the regime that the people revolted against. #Fail

Дебатът накратко: ти си от Икуан [Мюсюлманските братя]! Така ли е? Добре, ти си фелул [остатък от бившия режим] и част от режима, срещу който хората въстанаха. #Fail

Отговорите на Амр Муса бяха неясни и са разглеждани като враждебни и арогантни, докато тези на Абул Фотух бяха приети като по-ясни и хората отбелязаха, че той е бил по-спокоен и съсредоточен. Дженан Муса, репортер от телевизия Ал-Аан, туитва:

@jenanmoussa: Moussa is very dismissive of Abu El Fotouh. He feels he is better or sth. I dont like the attitude. #Monazarat

Муса е презрителен към Абул Фотух. Той се чувства по-добър или нещо подобно. Не харесвам това отношение. #Monazarat

Twitter потребителят The Ess обобщава тяхното представяне:

@Nadesque: #Moussa : weak answers, strong attacks. #AbulFutouh : good answers, weak attacks. #Monazarat

#Moussa: слаби отговори, силни атаки. #AbulFutouh: добри отговори, слаби атаки. #Monazarat

Много гласоподаватели се надяваха, че този дебат ще им помогне да научат повече за техните кандидати и плановете им за страната. Менаталлах Ессам туитва нейното разочарование, споделено от мнозина:

@mentos_391: what i really hoped is that each one says his positive plans for the future not mentioning each one's negative points. #monazarat

това, за което наистина се надявах, е всеки един да каже своите положителни планове за бъдещето, без да посочва негативните точки на другия. #monazarat

Някои гласоподаватели промениха мнението си за кандидата, който може би са щели да подкрепят преди да гледат дебата, а някои дори ще обмислят за други кандидати. Абделрахман Халед туитва:

@3bd2lr7man5aled:
اللي هيطلع كسبان من ال ‎‫#مناظرة_الرئاسة‬‏ دي هو ‎‫#حمدين_صباحي‬‏
Победителят от този президентски дебат ще бъде Хамдийн Сабахи.

Блогърката Руейда Мустафа състави сбор от туитовете за президентския дебат: част 1, част 2 и проверка на факти около дебата. Блогърът Мустафа Хюсеин направи препис на дебата. Също така, целият дебат може да се гледа в YouTube (на арабски).

Този постинг е част от специалното ни покритие за Изборите в Египет 2011/12 

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..