· септември , 2015

Накратко относно Източна и Централна Европа от септември , 2015