· април , 2014

Накратко относно Източна и Централна Европа от април , 2014

Украинският провал на Чичо Сам в Русия

Насилието може едва сега да започва, но информационната война между Русия и Запада бушува в последните месеци.