· април , 2014

Накратко относно Източна и Централна Европа от април , 2014