· септември , 2015

Накратко относно Изкуство и култура от септември , 2015