April 20, 2014

Накратко от April 20, 2014

ЮНЕСКО картографира събития по повод Световният ден на свобода на пресата

Украинският провал на Чичо Сам в Русия

Насилието може едва сега да започва, но информационната война между Русия и Запада бушува в последните месеци.