October 26, 2012

Накратко от October 26, 2012

Автомобил с модулен дизайн чрез софтуер с отворен код