May 14, 2012

Накратко от May 14, 2012

Ливан: шум около хомофобска публикация в университетски вестник

Мохамад Сибай, студент в Американския университет в Бейрут, написа хомофобска статия в университетския вестник и предизвика голям дебат онлайн.

Иран: 28.5 милиона имат достъп до Интернет

Сингапур: Контрол над раждаемостта – ниски нива на престъпност