Противоречивият проект на Фейсбук ‘Free Basics’ обхваща 47 страни

Capture d'écran de la vidéo présentant Free Basics sur YouTube. Via internet.org

Скрийншот от видео, което представя “Free Basics” в YouTube. Източник: internet.org

В отговор на факта, че по-голямата част от населението на земята живее в райони, в които достъпът до Интернет е прекалено скъп, Фейсбук стартира програмата си “Free Basics” в сътрудничество с локални мобилни оператори и телекомуникационни компании по целия свят. Проектът дава на потребителите достъп до определени уебсайтове и услуги, ако използват SIM карта от мобилен оператор, който участва в програмата.

Започната през август 2013, инициативата Free Basics e резултат от сътрудничеството между Фейсбук и мобилните компании Samsung, Ericsson, Media Tek, Opera Software, Nokia и Qualcomm, заедно с местни телекомуникационни доставчици в съответните райони.

Първоначалното име на програмата е “Internet.org”, но лидерът в социалните мрежи променя името й на “Free Basics”, след критики, че названието може да подведе потребителя, че приложението дава неограничен достъп до Интернет, което не е вярно.

Но приложението наистина предлага достъп до някои полезни ресурси. Фейсбук позволява на всеки разработчик да предостави приложението си за преглед. След като бъде одобрено, на базата на технически и съдържателни критерии, приложенията могат да бъдат включени в пакета. Оливиер Нтанама е блогър от Букаву, студент в източната част на Демократична Република Конго. Основател е на блога Технологии в Конго, където прави списък на “Топ 80 свободни за достъп сайтове с програмата Free Basics на Фейсбук”. Това е полезен източник за тези, които искат да научат повече за възможностите, които предлага приложението.

Тиери Барбу, специалист по технологиите от Африка, определя резултатите от проекта върху Afrique Technologie като полезен образователен опит:

Ce programme a un véritable impact sur les vies humaines en fournissant un accès gratuit à la santé, à l’éducation, et aux informations économiques. SmartBusiness, par exemple, est un site qui apprend aux gens à lancer et à gérer une entreprise, avec désormais 5 services de recherche de plus par jour depuis son lancement en Afrique du Sud au mois de juillet, ce qui signifie qu’un plus grand nombre peut accéder aux informations économiques importantes.

BabyCenter et MAMA atteignent des millions de personnes dans le monde en proposant des informations de santé primordiales pour la grossesse et l’art d’être parent et, rien qu’à travers les services Free Basics Internet.org, 3,4 millions de personnes sont informées.

This program has a true impact upon human lives through providing free access to health, education, and economic information. SmartBusiness, for example, is a site that teaches its users how to launch and manage a business. It now has five more search services per day, since its launch in South Africa in July. This means that a greater number of people can now access important economic information.

BabyCenter and MAMA reach millions of people worldwide by offering pregnant woman essential health information and providing information on parenting and raising children. Through the medium of Free Basics Internet.org alone, 3.4 million people are receiving information on these topics.

Програмата наистина повлиява живота на хората чрез предоставянето на свободен достъп до здравна, образователна и икономическа информация. SmartBusiness, например, е сайт, който обучава потребителите как да стартират и управляват своя бизнес. Сега предлага още 5 системи за търсене на ден, в сравнение със стартирането му през юли. Това означава, че по-голям брой хора могат да получат достъп до важна икономическа информация.

BabyCenter и MAMA достигат до милиони хора по света, като предлагат на бременните жени крайно необходима здравна информация, включително за възпитанието и отглеждането на децата. Само чрез създадената от Free Basics виртуална среда, 3.4 милиона души получават знания по тези въпроси.

В публикация, озаглавена “Free Basics в Мадагаскар: безплатният Интернет на Фейсбук, на каква цена?” блогърът от Мадагаскар Андо Расоа разглежда предимствата на приложението в нейната страна. По време на посещението на екип на Фейсбук на острова, тя пише:

Le nombre d’utilisateurs de Facebook sur la grande île a augmenté considérablement ces dernières années. Chacun y trouve son compte : du petit vendeur de téléphone seconde main au leader de parti politique en passant par l’étudiant. Bon nombre de discussions transitent sur les groupes créés sur le réseau social, allant des plus enrichissantes aux plus futiles. Facebook est devenu un outil de communication incontournable, autant sur le plan personnel que professionnel. Free Basics pourrait aussi aider à créer des emplois et à combattre la pauvreté, grâce à la mise à disposition d’informations utiles à la population.

A Madagascar, l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) ne s’était pas encore prononcée publiquement sur le sujet. Quant au ministre des postes, des télécommunications et du développement numérique, il a honoré de sa présence le lancement de BIP, le 2 Juin dernier. Il a été clair lors de son discours en qualifiant le partenariat entre l’opérateur et Facebook comme une « étape cruciale vers une société malgache où la connectivité a toujours été une réalité ».

The number of Facebook users on the big island has risen considerably during the recent years. There is something for everyone: from the small-scale seller of second-hand phones to leaders of a political parties to students. A good number of discussions take place in groups created on the social network, from the more enriching discussions to the very futile. Facebook has become an unavoidable communication tool, on both a personal and professional level in equal measures.

Free Basics could also help to create jobs and to fight poverty, thanks to its provision of useful information to the public. In Madagascar, the Authority of Regulation of Communication Technologies (ARTEC) has not publicly declared its stance on the subject. The Minister of Post, Telecommunications and Digital Development attended the launch of the new Madagascan mobile phone operator, Bip. He was clear in his speech that the partnership between the operator and Facebook was a “crucial stage towards a Madagascan society in which connectivity has always been a reality”.

Броят на Фейсбук потребителите на големия остров се е увеличил значително през последните години. Там има по нещо за всеки: от дребни търговци на телефони втора употреба до лидери на политически партии и студенти. Голям брой обсъждания се състоят в групи, създадени в социалната мрежа, от по-съществени до напълно безполезни. Фейсбук се превърна в неизменно средство за комуникация: както на лично, така и на професионално ниво.

Free basics може да помогне в създаването на работни места и борбата с бедността, чрез предоставяне на полезна информация на обществото. В Мадагаскар, Агенцията по регулация на комуникационните технологии (ARTEC), няма официално становище по въпроса. Министърът на пощите, телекомуникациите и дигиталното развитие присъства на откриването на новия мобилен оператор в Мадагаскар, Bip. В своята реч той ясно заяви, че партньорството между Bip и Фейсбук е “важна стъпка към развитието на общество в Мадагаскар, в което свързаността винаги е била реалност”.

През май 2015 Free Basics е достъпна в 47 държави в Африка, Азия и Латинска Америка. В Африка, 22 мобилни оператора предлагат услугата в Южна Африка, Нигерия, Кения, Гана, Сенегал, Замбия, Руанда и Гвинея, сред много други.

Според вестник Гардиън, Фейсбук провежда разговори с представители на американското правителство и мобилни оператори, за разработването на американска версия на Free Basics. Както в останалите страни, новата версия ще бъде пригодена за ползване от хора с ниски доходи и селски райони, които не могат да си позволят широколентов достъп до Интернет или достъп през смартфони.

Независимо, че потребителите оценяват високо предлаганата услуга и това, че е безплатна, спрямо Free Basics съществува съпротива, която доведе до затваряне на програмата в Индия и Египет.

През май 2015 година неправителствени организации, които работят за защита на онлайн правата, публикуват отворено писмо до Марк Зукерберг. Писмото обвинява програмата в нарушаване на принципите за нет неутралност, което е заплаха за свободата на изразяване и равенство във възможностите, сигурността, поверителността и иновациите. Организациите смятат, че Марк Зукерберг строи “затворена градина”, в която бедното население на света ще има достъп до ограничен брой несигурни уебсайтове и услуги. Петицията е подписана от хиляди хора по целия свят.

Организациите, които подкрепят петицията, включват няколко африканки групи, като например: Paradigm Initiative Nigeria, Right 2 Know Campaign (South Africa), Unwanted Witness (Uganda), Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Centre Africain D'Echange Culturel (CAFEC- Democratic Republic of the Congo), i freedom (Uganda), KICTANet (Kenya), и Just Associates (South Africa). Global Voices Advox също подписаха писмото.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..