Индия: Етнически сблъсъци в Асам

Всички препратки са към текстове на английски език.

Сблъсъците между местните племена Бодо и мюсюлманските заселници в индийския щат Асам доведоха до смъртта на 32 души, а много други са били ранени. Проблемите започнали на 20-ти юли 2012г., когато неизвестни мъже убиха няколко младежи в областта Кокраджар, населена предимно с етноса Бодо.

В отговор, въоръжени Бодоси нападнаха мюсюлмани и изгориха техните села, подозирайки, че именно мюсюлманите стоят зад убийствата. Според различни новинарски агенции, индийски правителствени войски са открили огън срещу протестиращи и няколко души са били убити.

Около 70 000 селяни от Чиранг, Дхубри, Бонгайгаон, Удалгури и Сонитпур са напуснали домовете си след ескалиране на насилието и са потърсили обежище в бежански лагери. Поне 60 селища, принадлежащи както на Бодо, така и на мюсюлманите, са били опожарени и разграбени.

Над 20 000 пътници са останали изолирани на влаковете си, след като 21 композиции са били задържани заради протестиращите, които са окупирали линиите и замеряли с камъни преминаващите влакове.

Домове горят в село Барманпара в провинция Кокраджар, на около 230 км от Гууахати, столицата на щата Асам. Снимка от Аман, Права Demotix (24/7/2012)

Домове горят в село Барманпара в провинция Кокраджар, на около 230 км от Гууахати, столицата на щата Асам. Снимка от Аман, Права Demotix (24/7/2012)

Бодосите представляват около 5% от населението на щата Асам, докато мюсюлманите са почти 33%. Бодосите се борят за собствена политическа идентичност, като целите им варират от автономия до получаването на собствен щат и дори — суверенитет.

15.64 % от 20.33 милионното население на щата Асам произхождат от племена като Бодо, Мисинг, Рабха, Соноуал, Лалунг (Тиуа), Деори и Тенгал (Мех). Асам има три автономни съвета, установени според Шестото Предписание [бел. прев.: елемент от индийската конституция, който фиксира племенното самоуправление в областите Асам, Мегхалая, Трипура и Мизорам]; още няколко други племенни групи претендират за правото да притежават свои собствени автономни съвети, ползващи се със същия статус.

Опозиционната Индийска Народна партия обвини “нелегални имигранти” за избухналото насилие и го окачестви като комунално. От друга страна, шефът на Асамската полиция заяви, че сблъсъците са по-скоро етнически, отколкото на комунална основа. Според него, сблъсъкът е между Бодо и немалцинствените групи, които са основно мюсюлмани, чийто прадеди са се заселили в региона преди около половин век.

Роби С пише:

Both the government of Assam and of India need to continually acknowledge that this violence is beyond communal identities, it is rooted in the chronic underdevelopment of northeastern India.

И правителството на Асам, и това на Индия трябва да признаят, че случващото се насилие надхвърля границите на комуналните идентичности. Насилието се корени в хроничната недоразвитост на североизточна Индия.

Хишам Барбхия от младежкото движение Ки Ахуааз разглежда мита за “нелегалните бангладешки имигранти” в Асам, които отново и отново са обвинявани за всякакви подобни инциденти. Блогърът пише:

During the British period, Muslims from East Bengal districts of Mymensingh and Rangpur were brought in to cultivate lands in the districts of lower Assam. They were settled in the ‘char’ areas or the riverine districts and the surrounding areas of Dhubri, Barpeta, Goalpara and Nagaoan. Many of them later integrated into the Assamese culture and were called the “new Assamese”.

По време на Британския период, мюсюлмани от източенно-бенгалските райони Мименсингх и Рангпур били преселени, за да култивират земите в областите на южен Асам. Те били заселени в т.нар. области “хар” (крайречни области), както и в заобикалящите ги райони Дхубри, Барпета, Гоалпара и Нагаоан. Много от тях по-късно били асимилирани от Асамската култура и били наречени “нови асамци”.
Селяни бягат от домовете си в областта Чиранг, Асам. Снимка от Аман. Права Demotix (24/7/2012)

Селяни бягат от домовете си в областта Чиранг, Асам. Снимка от Аман. Права Demotix (24/7/2012)

Арунангшу пише:

The Bodoland agitations are always violent and the ethnic rivalries are renewed in streams of blood and fire. One wonders why people become so violent and why they remain so much underdeveloped.Its a pity really because the entire Northeast is so beautiful.

Агитациите в земите на Бодо са винаги насилствени и етническото напрежение се подновява с реки от кръв и огън. Човек не може да не се зачуди защо хората стават толкова агресивни и защо са изостанали толкова назад с развитието си. Наистина е жалко, понеже целия Североизток [бел.прев.: става дума за Индийския североизток] е толкова красив.

Ето някои от реакциите в Twitter:

@arpitade: Bloodbath, misery and fear on both sides. Who is winning here? Not humanity for sure :-( #Fury #AssamRiots http://t.co/xBUvSURU

Кървава баня, мизерия и страх и от двете страни. Кой е победителя тук? Със сигурност не и хората… :-( #Fury #AssamRiots http://t.co/xBUvSURU

@nitinchatterjee: And I can't fathom as to why it's not in the headlines.”@timesofindia: Assam riots toll rises to 32; more than 70,000 flee homes”

И не мога да разбера защо не е сред водещите заглавия на медиите:”@timesofindia: Броят на жертвите на асамските бунтове достигна 32, 70 000 души напускат домовете си.”

@supreetha15: Ask all the media persons you so follow: Why no Assam??? Tag them, pin them down. Show them the Social Power. @janlokpal Let truth prevail.

Попитайте всички хора от медиите, които следите [в Twitter]: Защо не Асам??? Tag-нете ги, покажете им. Покажете им Социалната Сила @janlokpal Нека истината възтържествува.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..