Судан: Три дни на разпит

Тази публикация е част от нашето специално покритие за бунтовете в Судан (Sudan Revolts).

Всички препратки са към съдържание на английски език.

Суданската блогърка Маха Елсаноси ярко описва трите си дни на разпит в Националните служби за разузнаване и сигурност (National Intelligence and Security Services, NISS) след ареста й в Судан.

В нейния подробен постинг, Маха, която е авторката на Global Voices Online за Судан, разказва:

During my first detention, I faced 4 hours of emotional abuse. One interrogator said to me: “Take a good look at the window, this will be the last time you ever see the sun.” Another told me that I was going to be transferred to women's prison without anyone as much as looking at my file. That's how dangerous they deemed me to be.

По време на първия ми арест се сблъсках с 4 часа емоционално насилие. Един от разпитващите ми каза: “Добре погледни през прозореца, това ще бъде последния път, когато ти виждаш слънцето.”. Друг ми каза, че ще бъда прехвърлена в женския затвор, без никой дори да погледне обвиненията срещу мен. Това е за колко опасна ме считаха.

Маха е член на Girifna, пацифично съпротивително движение от судански студенти, чието име се превежда като “омръзна ни”. Групата казва, че тяхната цел е да свалят управляващата Судан Партия на Националния Конгрес (National Congress Party), и се надява да развие обща визия за национална програма, която ще управлява страната напред. Техният Twitter акаунт се използва за разпространяване на информация за текущата революция в Судан.

Демонстрации започнаха в столицата на Судан Хартум миналия месец, след като правителството обяви съкращения на разходите и други резки бюджетни мерки. И за разлика от други страни, протестите, които продължават и до днес, не са достатъчно докладвани.

Маха описва втория си ден на разпит, продължил през едни изтощителни 11 часа:

I was threatened, blackmailed, insulted, emotionally abused and psychologically tortured. They had my laptop and they told me they had access to all my photos; and that they would use them if they sensed I'm causing any trouble. I was also told that they could easily make me lose my job. “You have nice pictures on your phone”, one guy said to me. “You have a lot of fans,” he added. The same guy was browsing through the photos on my laptop. He saw a picture of me and my best friend hugging. He then asked me if I was a lesbian.

Бях заплашвана, изнудвана, обиждана, емоционално злоупотребена и измъчвана психологически. Те имаха моя лаптоп и ми казаха, че имат достъп до всички мои снимки и че ще ги използват, ако усетят, че им създавам някакви проблеми. Беше ми казано, че те лесно биха могли да ме накарат да си загубя работата. “Имаш хубави снимки от телефона”, ми каза един от разпитващите. “Имаш много фенове”, добави той. Същият разглеждаше снимките на моя лаптоп. Той видя снимка на мен и най-добрата ми приятелка в прегръдка. След това ме попита дали съм лесбийка.

Нейният трети ден на разпит продължил два часа. След разпита си, Маха казва:

They made me sign a statement pledging that I will not take part in any Girifna activities, citing that if I do, I will be subjected to trial under the security law. They made my dad sign the same statement. They gave me back my phone and other items, but said that they will keep the two laptops for “further investigation”. I claimed them back a short while ago.

Накараха ме да подпиша декларация, обещавайки, че няма да вземам по-нататъшно участие в дейностите на Girifna. Ако го направя, ще бъда съдена в рамките на извънредния закон за сигурност. Те също накараха баща ми да подпише същата декларация. Върнаха ми телефона и други вещи, но заявиха, че ще запазят двата лаптопа [бел. прев.: на Маха и сестра й] за “по-нататъшно разследване”. Аз ги поисках обратно преди малко.

Тя също така ни напомня:

Among those still detained for weeks are Boshi, who was also arrested earlier this year, Usamah Ali, a prominent citizen journalist and a Twitter microcelebrity, Girifna members Mohamed Izzelden and Rashida Shamseldin and many, many others. They are all at risk of torture. They have sacrificed their freedoms for the sake of a free Sudan.

Сред тези, които все още са задържани в продължение на седмици, са Боши, който също бе арестуван рано тази година, Усамах Али, виден граждански журналист и известен Twitter потребител, членовете на Girifna Мохамед Изелден и Рашида Шамселдин, както и много, много други. Те всички рискуват изтезания. Те са пожертвали свободите си в името на свободен Судан.

Мохамед Изелден е междувременно пуснат от ареста.

Тази публикация е част от нашето специално покритие за бунтовете в Судан (Sudan Revolts).

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..