· септември , 2015

Накратко относно Сирия от септември , 2015