· април , 2012

Накратко относно Сирия от април , 2012

Арабският свят: Технология по време на революция

  April 23, 2012

Арабските революции създадоха дебат за ролята, изпълнявана от социалните медии и мобилни технологии в правенето на политическа промяна. Каквото и заключение да има по този въпрос, активистите със сигурност използват широк спектър от нови технологии: Тарек Амр разглежда някои от тях в този постинг.