· август , 2015

Накратко относно Палестина от август , 2015