· април , 2015

Накратко относно Палестина от април , 2015