· ноември , 2012

Накратко относно Палестина от ноември , 2012