· април , 2012

Накратко относно Казахстан от април , 2012

Македония, Казахстан: Триумфални арки за празнуване на 20 години независимост

Лидерите на две бивши социалистически държави избраха един и същ архитектурен девиз - триумфални арки, чрез който да отбележат две десетилетия от отделянето на страните...

Относно нашето отразяване за Казахстан

Қазақстан