· ноември , 2012

Накратко относно Протест от ноември , 2012