Накратко относно Език от април , 2012

Азербайджан: Антивирусна програма, изгубени в превода