· ноември , 2012

Накратко относно Международни отношения от ноември , 2012