· април , 2020

Накратко относно Управление от април , 2020

Шест погрешни изказвания на сръбското правителство относно COVID-19

Членове на управата помагат в разпространяването на дезинформация за пандемията.