· април , 2014

Накратко относно Свобода на словото от април , 2014

ЮНЕСКО картографира събития по повод Световният ден на свобода на пресата