Накратко относно Околна среда от октомври , 2012

Обединено Кралство: Бранд + Вандализъм = Брандализъм