· ноември , 2016

Накратко относно Censorship от ноември , 2016